Bratt fall i inntektene til Ole TH. Sandvik AS. Sank med 22,9 prosent.