Rekordhøy omsetning etter at nyanlegget ble tatt i bruk