Smaker Fra Øyriket AS: Dette er de viktigste 2022-tallene