Inntektene til Mareka AS bare vokser, viser regnskapet