Bedriften på Dolmøya er største palleprodusent i Trøndelag