Pilene har feil retning for Frøya Varmeservice AS, men marginen er fremdeles god

foto