– De ansatte kan sette egen sikkerhet til side for å gjennomføre operasjoner som planlagt