Inntektene til Transmar AS bare vokser, viser regnskapet