Brønnbåt er nesten dobbelt så lønnsomt som lakseproduksjon