Partiet legger om kort tid fram sitt alternative statsbudsjett, men kommer allerede nå med fem punkter som de mener vil hjelpe mot det de kaller «regjeringens laksekaos»:

  • Forslaget om å beregne grunnrenteskatt ut fra spotpris, legges dødt. Skatt må beregnes ut fra reell salgspris.

  • Innføring av grunnrenteskatt-beregning utsettes fra 2023 til 2024.

  • Høyere produksjonsavgift i 2023 innføres som foreslått av regjeringen.

  • Skattetrykket på de små, familieeide oppdrettsselskapene må reduseres for å unngå «salg av Kyst-Norge».

  • Et nytt skatteregime fra 2024 må ta mer hensyn til natur, klima og dyrevelferd.

– Nå opplever vi storstilte kutt i investeringsplaner, permitteringer og aktivitetskutt i bedrifter langs hele kysten på grunn av regjeringens overraskelsesangrep på havbruksnæringen. Det er ikke bare et problem for selskapene som rammes, det er et problem for hele Kyst-Norge, sier Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo.