Dette er de viktigste 2022-tallene for maskin-firmaet