Verkstedet opplever en kraftig økning i inntektene