Måsøval hever kjøp og utsetter planlagte investeringer

foto