Pilene har feil retning, men marginen er fremdeles god