Omsetter for stadig mer, men i fjor satt bedriften igjen med litt mindre

foto