Tillitsvalgt støtter kostnadskutt: – Vi ser samtidig at bemanningen på våre sjøanlegg er på et minimum