Anders og Helge blir i styret - Den foreslåtte nye styrelederen gikk mot egen gruppe