Starter aksjeselskap for å eie og forvalte andre aksjer

foto