Mens mange sikter på «storfiskene», går Arne og Erlend inn for å ta småjobbene

foto