Havbruksskatten: – Bedre enn forventet, men ikke helt i mål