Fare for storstreik. Disse lokale bedriftene kan bli tatt ut