Gustav Wizøe vil at skatteregimet for havbruk til havs avklares før satsing