Krav på over en kvart milliard kroner mot Stranda Prolog-boet, blant annet et kjempekrav fra Salmar

foto