- Jeg følte at det kanskje var litt stort sprang å gå fra 150 prosent jobb til null

foto