Snekkerbedriften omsatte for 8 mill i sitt andre driftsår

foto