Gullår for Kværnø Boats AS. Marginen har ikke vært høyere på fem år.