Her er tallene som viser hvordan Thai Station AS gjorde det i 2022