Åtte av verdens femten største lakseoppdrettere er norske