De som kjemper mot et salg til Salmar gir seg ikke

foto