Næringsminister Vestre vil lære av Frøya-selskap om kvinnelige sjefer