Foretaksregisteret: Nytt enkeltpersonforetak – Sandaker Marketing