Laksearving vil ikke være en del av Salmar-driften