Tillitsvalgt om de varslede permitteringene i Lerøy: – Det kommer permitteringer hvis ikke forslaget blir endret

foto