Fabrikken med eksplosiv resultatvekst: - Jeg tror årsaken er forholdsvis enkel