Regjeringen vurderer å opprette et uavhengig organ for å fastsette normpris

foto