Strøm Utvikling er registrert med varierte aktiviteter