Sjømat Norge har levert «bok» på 62 sider med høringssvar til regjeringen