Slik gikk det med KN Eiendomsutvikling AS i 2022

foto