Starter nytt AS for fiskeri og tjenester til havbruksnæringen