Fortsetter veksten, men må fortsatt gjøre opp i minus

foto