– Det er dårlig ledelse som igjen setter de ansatte i en vanskelig situasjon