Bunnen er nådd for lakseprisen hittil i år. Nå går det oppover

foto