Her er tallene som viser hvordan Nærbutikken Melandsjø AS gjorde det i 2022