Vedum: – Hovedelementene kommer til å ligge fast, så skal vi lese høringssvarene og bruke tid på det