Hartmann om meldingen fra Mattilsynet: – En gledelig milepæl