Også brønnbåtnæringen kan få skattesjokk – fortsatt usikkerhet om rederiskatteordningen