Småge Drift Eiendom AS – nytt aksjeselskap i Hitra kommune