Etter fire gode år, måtte fiskebåtrederiet gjøre opp i minus

foto