Nok et næringsområde kan bli stoppet av hubro

foto