Nils Jørgen Karlsen i Trøndersk kystkompetanse ble valgt som ny styreleder i reiselivsselskapet Kystnorge AS på generalforsamlingen 6. april. Kystnorge representerer reiselivet blant annet her i øyregionen.

- Torfinn Stub fra Hitra har har vært styreleder i KystNorge AS (den gang Kystkulturveien) siden den formelle etableringen i 2012. Han var også sentral i forarbeidet. Torfinns kompetanse og nettverk var viktig ved etableringen av KystNorge, og hans innsats i denne perioden har vært uvurderlig. Når han nå trekker seg begrunner han det selv med at det nå er behov for å få inn andre med annen kompetanse og annet nettverk, opplyser selskapet etter generalforsamlinga.

Øvrige styremedlemmer er Bengt Selfors, Anne Brit Berg, Torbjørn Dahle og Rolf H. Holmen. Varamedlemmer er Ådne Røkkum, Aud Rokseth og Helge Bueng.

Torfinn Stub har gått av som styreleder

På messe i Bodø

Markedsføringen av KystNorge skjer blant annet gjennom deltakelse på messer i samarbeid med Trøndelag reiseliv og Innovasjon Norge. I kommende uke er det Norwegian Travel Workshop som står for tur. Det er en årlig messe som i år arrangeres i Bodø.

- Flere hundre internasjonale turoperatører og reisebyråer kommer for å høre hva vi har å tilby, forteller daglig leder Laila Støen i Kystnorge. Hun har forhåndsbooket avtaler med flere kjøpere, og gleder seg til å snakke om både lokalmat og den fantastiske øyrekka vår.

Laila Støen er daglig leder i Kystnorge AS.

Liten administrasjon og mange oppgaver

Administrasjonen i KystNorge består av to personer. I tillegg til daglig leder Laila Støen, er Caroline Olsen ansatt som KystTrainee, og jobber spesielt med salg mot kurs- og konferansemarkedet på vegne av fem aktører. Det er Ørland Kysthotell, Fosen Fjord Hotel, Ansnes Brygger, Fjellvær Gjestegård og Hotell Frøya som har inngått et samarbeid. Disse inviterer i disse dager til et treff i Trondheim, der mulige kjøpere skal fristes med smaker fra kysten.

- Det meste av markedsføringen skjer likevel gjennom digitale kanaler, som egne nettsider og sosiale media. Her er det viktig at man til enhver tid har oppdatert informasjon. Sist, men ikke minst har vi en stor jobb å gjøre med å utvikle attraktive produktpakker som vi kan tilby både nordmenn og utenlandske turister. Dette er en kontinuerlig jobb, som skjer i samarbeid med reiselivsaktørene, sier Støen.